Tooted, teenused

OÜ Märja Monte pakub järgmisi teenuseid:

♦  biokütusel töötavate katlamajade projekteerimine ja ehitamine;

♦  keskküttesüsteemide ehitamine ja rekonstrueerimine;

♦  soojustrasside projekteerimine ja ehitamine;

♦  asulate soojamajanduse arenguplaanide väljatöötamine ja soojamajanduse tasuvusuuringute läbiviimine;

♦  metalli plasma- ja gaasilõikuse teenus;

♦  metallkonstruktsioonide valmistamine;

♦  tahhograafide ja taksomeetrite paigaldamine, remont ja taatlemine.