Referentsid
Aasta 2015

Tellija:

 

AS Tamme Kuivatid

AS Ramsi Turvas

Uderna Puit OÜ

Kenadron OÜ

Elva Soojus OÜ

Eesti Taimekasvatuse Instituut
Objekt:

 

AS Tamme Kuivatid katlamaja

AS Ramsi Turvas õlikatlamaja

Uderna Puit OÜ katlamaja ja küttesüsteemi rekonstrueerimine

Vara asula kortermajade soojussõlmed

Elva Keskkatlamaja automaatika visualiseerimine

Eesti Taimekasvatuse Instituudi küttesüsteemi rekonstrueerimine

Aasta 2014

Tellija:

 

SW Energia OÜ

SW Energia OÜ

Põlva Soojus AS

Kose Vallavalitsu

Leisi Vallavalitsus

Viiratsi Saeveski AS

Eviko AS
Objekt:

 

Käärdi Katlamaja

Kehtna Katlamaja

Põlva katlamaja

Aardu katlamaja

Leisi katlamaja

Viiratsi Saeveski katlamaja

Suure-Jaani katlamaja

Aasta 2013

Tellija:

 

Kasumetsa Küttekontor OÜ

Elva Linnavalitsus

Elva Linnavalitsus

Kallaste Linnavalitsus

Combimill OÜ

Elva Linnavalitsus
Objekt:

 

Kasumetsa küttekontori liini automaatika

Elva Kirde hakkelao rekonstrueerimine

Elva Kirde katlamaja automaatika rekonstrueeimine

Vabajakeskuse soojatorustik

Katlamaja ja soojatorustik

Elva Sauna soojatrass

Aasta 2012
Aasta 2011

Tellija:

 

Sanva OÜ

RKAS

Sufe OÜ

Benexon OÜ

Amitec Project OÜ

Otepää Ehitusgrupp OÜ

SanLain OÜ

Eesti Maaülikool
Objekt:

 

Keeni asula soojustrasside rekonstrueerimine

Hargla Hooldekodu maakütte seadme paigaldamine

Tõstamaa asula soojustrassi rekonstrueerimine

Katlamaja ehitamine

Werol CHP jaama suitsutorustiku paigaldamine ja isoleerimine

Katlamaja ehitamine

Kasumetsa küttekontori katlamaja ehitamine

Märja Katselauda külm ladu

Aasta 2010

Tellija:

 

Orissaare Soojus

Muhu Vallavalitsus

Vara Vallavalitsus

Kõlleste Vallavalitsus

OÜ Kroonipuu

Mustvee Linnavalitsus
Objekt:

 

Orisaare katlamaja ehitus

Muhu Valla Liiva küla soojustrassi rekonstrueerimine

Vara asula soojustrassi rekonstrueerimine I etapp

Krootuse asula soojustrassi rekonstrueerimine I etapp

OÜ Kroonipuu 1,5 MW hakkekatlamaja ehitus

Mustvee Tööõpetusemaja soojustrassi ehitus

Aasta 2009

Tellija:

 

Fripuit OÜ

Tootsi Turvas AS

Vesiterm AS

Peipsiveere Hooldusravi keskus

Mustvee Linnavalitsus

KMG Ehitus
Objekt:

 

Fripuit OÜ hakkeladu

Tootsi Turba soojustrasside isoleerimine

Imastu konteiner katlamaja

Alatskivi hooldekeskuse katlamaja rekonstrueerimine

Mustvee lasteaia soojustrass

Sõmerpalu Motohalli katlamaja

Aasta 2008

Tellija:

 

Muhu Vallavalitsus

Noarootsi Vallavalitsus

Vara vallavalitsus

AS Revekor
Objekt:

 

Muhu katlamaja rekonstrueerimine

Noarootsi katlamaja rekonstrueerimine

Vara katlamaja rekonstrueerimine

Ruusa katlamaja ehitus

Aasta 2007

Tellija:

 

Kõlleste Valllavalitsus

OÜ Abja Elamu

Elva Linnavalitsus

OÜ Aiko-Mark

AS Kurmik

Vastseliina Vallavalitsus

Elva Linnavalitsus

AS Vara Saeveski
Objekt:

 

Krootuse katlamaja

Abja-Paluoja katlamaja ja 4 soojussõlme

Elva linna soojussõlmed (18 tk.)

AS Emestom katlamaja montaaz

Timmo kuivatid katlamaja seadmete montaaz

Vastseliina gümnaasiumi kesküttesüsteemi rekonstrueerimine

Elva keskkatlamaja rekonstrueerimine

Vara Saeveski katlamaja montaaz

Aasta 2006

Tellija:

 

Mustvee Linnavalitsus

AS Tehnomar & Adrem

Sangaste Vallavalitsus

Vastseliina vallavalitsus

OÜ Kambi

Elva Linnavalitsus

AS Hüdroehitus

Rõuge Vallavalitsus

Elva linnavalitsus

Kolga Soojus
Objekt:

 

Mustvee kooli keskküttesüsteemi rekonstrueerimine

AS Tehnomar & Adrem katlamaja montaaz

Sangaste soojustrass I järk

Vastseliina hooldekodu küttesüsteemi rekonstrueerimine

Kambja multitsüklon

Elva linna soojustrass

Saare katlamaja montaaz

Rõuge katlamaja ja soojustrassi rek

Elva Kirde katlamaja rekonstrueerimine

Kolga katlamaja

Aasta 2005

Tellija:

 

AS Tehnomar & Adrem

AS Svensson

Elva Linnavalitsus

OÜ Sanva

Vastseliina vallavalitsus

Peipsiääre vallavalitsus

AS Revekor

AS Värska Vesi

AS Swerix

AS Texanal
Objekt:

 

AS Tehnomar & Adrem kesküttesüsteemide rekonstrueerimine

AS Svensson hoone keskküttesüsteemi rekonstrueerimine

Elva Kirde katlamaja piirkonna soojustrassi rekonstrueerimine

Sangaste katlamaja rekonstrueerimine

Vastseliina kaugküttesüsteemi rekonstrueerimine

Kolkja kooli kesküttesüteemi rekonstrueerimine

Linte küla kaugkütte rekonstrueerimine

AS Värska Vesi gaasikatlamaja

AS Swerix 3 MW katlamaja montaazitööd

AS Texanal gaasikatlamaja ja keskküttesüsteem

Aasta 2004

Tellija:

 

Kallaste linnavalitsus

OÜ Toru Jüri

Parksepa kool

Elva linnavalitsus

AS Glaskek

Alatskivi Vallavalitsus

Rõuge Vallavalitsus

AS Tehnomar & Adrem

AS Tehnomar & Adrem

AS Tehnomar & Adrem

Räpina Vallavalitsus

AS HesVeKa

Jõgeva vallavalitsus

Rakke vallavalitsus

OÜ Luunja lastelaager

Urvaste kool

OÜ Cambi

Konguta vallavalitsus

AS Harviker
Objekt:

 

Kallaste kultuurimaja katlamaja

Tsooru sigala katlamaja montaaz

Parkseppa kooli soojavee rek.

Elva sots.maja keskküte ja katlamaja

AS Glaskek katlamaja

Alatskivi lasteaed

Rõuge soojustrass

AS Tehnomar & Adrem katlamaja II järk

AS Tehnomar & Adrem küttesüsteemid

AS Tehnomar & Adrem soojustrassid

Ruusa katlamaja multitsüklon ja suitsuimeja

AS Hesveka katlamaja

Jõgeva lasteaia gaasikatlamaja

Rakke kooli katlamaja ja soojussõlmed

Luunja lastelaagri katlamaja

Urvaste 12 krt. Elamu katlamaja

Kambja katlamaja rek.

Konguta spordikomplleksi katlamaja

AS Harviker katlamaja

Aasta 2003

Tellija:

 

Antsla tarbijate ühistu

Kambja vallavalitsus

OÜ Märja

OÜ Vaks

OÜ Tootsteele

Kohtla-Nõmme Vallavalitsus

OÜ Lõpe Agro

Mooste Vallavalitsus

Kareda Vallavalitsus

OÜ Nurme Puit

OÜ Verska Calor

Kohtla-Nõmme Vallavalitsus

Korporatsioon Revelia

OÜ Harviker

AS Technomar & Adrem

Urvaste kool

AS Linnaehitus

AS Linnaehitus

Tõstamaa vallavalitsus
Objekt:

 

Antsla TÜ adminhoone keskküttesüst. ja 2 soojussõlme

Kambja spordihoone soojaveevarustuse rekonst.

MTÜ Tartu Kristlik noortekodu gaasikatlam. ja küttesüst.

Katla Kiviõli 80 remont

OÜ Tootsteele katlamja ehitamine, küttesüst. rekonstrueerimine

Kohtla-Nõmme rahvamaja ja elumaja katlamaja rekonstrueerimine

Lõpe sigala katlamaja monteerimine

Mooste asula soojatrassi rekonstrueerimine

Peetri aleviku elamute katlamaja ja soojustrrassi rekonstrueerimine

OÜ Nurme Puit katla monteerimine

Saatse kooli katlamaja rekonstrueerimine

Kohtla-Nõmme suusamaja katlamaja rekonstrueerimine

Korp. Revelia katlamaja ja küttesüsteemi rekonstrueerimine

OÜ Harviker Järlepa tootmishoone katlmaja ja küttesüsteem

AS Tehnomar & Adrem katlamaja

Urvaste kooli katlamaja

Elva kaubanduskeskuse soojustrass

Füüsika inst. laborikorpuse keskküte, vesi ja kanal.

Tõstamaa katlamaja

Aasta 2002

Tellija:

 

AS EVIKO

UÜ Händikäpp Imidz

Vändra alevivalitsus

Valgjarve vallavalitsus

KÜ Võru Volt

Eesti meteorolooga instituut

AS Araal

Glaskek AS

Norkar BSB Eesti AS

Rõngu vallavalitsus

Vastseliina vallavalitsus

Räni hotell

Valgjarve vallavalitsus

AS Förmann NT

Kanepi vallavalitsus
Objekt:

 

Betooni sõlme katlamaja

Gaasikatlamaja ja keskküttesüsteem

Vändra gümnaas. Soojustrass ja keskküttesüsteem

Saverna soojustrass ja soojussõlmed

Korterelamu katlamaja

Tallinna aeroloogia jaama katlamaja

Põlva KEK katlamaja suitsiimeja ja multitsüklon

Pihva küla tootmistsehhi katlamaja

Karjaküla saepuru katlamaja

Rõngu lasteaia keskküttesüsteem

Vastseliina raamatukogu katlamaja ja keskküttesüsteem

Räni hotelli katlamaja ja keskküttesüsteem

Saverna küla katlamaja

AS Förmann soojatrass ja kalorifeerküte

Kanepi ambulatooriumi katlamaja

Aasta 2001

Tellija:

 

Vaeküla kool

AS Förmann NT

Avinurme vallavalitsus

Kohtla-Nõmme vallavalitsus

Vastseliina vallavalitsus

Elva linnavalitsus

AS Linnaehitus

Avinurme vallavalitsus

Glaskek AS
Objekt:

 

Vaeküla kooli katlamaja ja soojussõlmed

AS Förmann NT katlamaja

Avinurme katlamaja multitsükloni paigaldamine

Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseumi katlamaja

Vastseliina muusikakooli katlamaja

Elva lasteaia kesküttesüsteem

Tartu Maarja kooli katlamaja, keskkütte

Ulvi rahvamaja katlamaja

Riidaja kooli katlamaja

Aasta 2000

Tellija:

 

Elva linnavalitsus

KÜ Mõra

Alatskivi vald

Rõngu vald

Antsla tarbijate ühistu

Kanepi vallavalitsus

Elva vallavalitusus

Lasva vallavalitsus

Elva laskespordibaas

Vastseliina vallavalitsus

Elva linnavalitsus
Objekt:

 

Elva haigla soojussõlmed ja soojustrass

Kaagvere KÜ Mõra katlamaja

Alatskivi vallamaja katlamaja

Rõngu kooli katlamaja ja keskküttesüteem

Antsla ETK kaks katlamaja

Kanepi gümnaasiumi katlamaja

Elva gümnaasiumi ja lasteaia soojussõlmed

Kääpa sotskeskuse katlamaja ja kesküttesüsteem

Elva laskespordibaasi keskküttesüsteem

Vastseliina lasteaia keskküttesüsteem ja soojustrass

Elva haigla katlamaja

Aasta 1999

Tellija:

 

Avinurme vallavalitsus

Avinurme vallavalitsus

Kanepi vallavalitsus

Haaslava vallavalitsus

Tartu linnavalitsus

MTÜ Põltsamaa haigla

OÜ Revino

Kambja vallavalitsus
Objekt:

 

Avinurme soojussõlmed

Avinurme asula katlamaja

Põlgaste kooli ja Kanepi lasteaia katlamajad

Haaslava perekeskuse gaasikatlamaja

Mäe lastekodu katlamaja ja keskküttesüsteem

Põltsamaa haigla katlamaja

OÜ Revino katlamaja

Vana Kuuste kooli katlamaja